Käytämme kolmannen osapuolen palveluiden evästeitä markkinointiin ja tarjotaksemme sinulle paremman käyttökokemuksen. Lue kuinka käytämme evästeitä ja kuinka voit hallita niitä napsauttamalla "Tietosuojakäytäntö".

Primend Cloud

Managed Cloud -palvelu kriittisille sovelluksille

Julkiset pilvipalvelut, esimerkiksi Microsoft 365 / Office 365, Salesforce ja Google Workspace, tarjoavat tavallisten liiketoimintaprosessien tueksi erinomaisia toimintoja ja käytettävyyttä. Kuitenkaan sovelluksilla, jotka tuovat kilpailullista etua mahdollistamalla yrityksen ainutlaatuisia työnkulkuja, ei useinkaan ole tällaista universaalia tukea. Miten mahdollistaa korkeat suoritus-, turvallisuus- ja käytettävyystasot tällaisille kriittisille sovelluksille?

Mitkä sovellukset ovat liiketoimintakriittisiä?

Tietotekniikka on muuttanut meidän kaikkien elämää. Se on kasvattanut tuttavapiiriämme sosiaalisen median kautta, tuonut runsaasti tietoa jokaisesta aihealueesta sormiemme ulottuville ja automatisoinut liiketoimintaprosesseja tavoilla, joita aiemmat sukupolvet eivät voineet kuvitellakaan.

Yritykset käyttävät tietotekniikkaa toistettavien toimintojen tehokkaaseen ja luotettavaan automatisoimiseen. Se puolestaan antaa työntekijöille mahdollisuuden keskittyä arvoa lisääviin toimintoihin, joihin vaaditaan joustavuutta ja aloitekykyä. Monet prosessit on automatisoitu niin pitkälle, ettei niiden toteuttaminen ole mahdollista ilman kunnollista IT-tukea. Siksi suurin IT:hen liittyvä uhka on työntekijöiden tuottavuuden lasku järjestelmien toimintahäiriöiden, tietoturvaloukkausten ja tietojen katoamisen vuoksi.
Yritykset tarvitsevat tehokkaita ja turvallisia ympäristöjä liiketoimintakriittisille sovelluksille taatakseen kaikille työntekijöille jatkuvan prosessituen. Työntekijät tarvitsevat ympäristön, joka tukee järjestelmäarkkitehtuuria, tukiprosesseja ja projektien toteuttamisprosesseja. Miten luodaan järjestelmä, joka on luotettava, tehokas ja turvallinen? Tällaisten kriittisten sovellusten tukemiseen tarvitaan Primend Cloud!

Alihankinta ja arvon lisäämiseen keskittyminen

Jokainen yritys on perustettu luomaan erityistä arvoa omassa kohdemarkkinassaan. Yritysten työntekijät ovat käyttäneet lukemattomia tunteja yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kylmä totuus on se, että vain sellaiset yritykset menestyvät, joilla on täydellinen yhdistelmä kohdemarkkinoille. Mitä enemmän aikaa yrityksen johto käyttää jokapäiväisiin IT-järjestelmien tukitoimintoihin, sitä vähemmän sille jää aikaa asiakkailleen, jolloin yritys jää helposti jälkeen kilpailussa markkinajohtajan asemasta.

Asiakastyytyväisyyden lisääminen optimaalisen toimivuuden avulla

Tietojen syöttäminen tietokantaan ei yleensä ole eniten arvoa lisäävää toimintaa. Asiakkaiden kanssa kommunikointi ja myytävän tuotteen kehittely sen sijaan on. Mitä vähemmän aikaa työntekijöidesi tarvitsee käyttää rutiinitehtävien tekemiseen, sitä parempiin tuloksiin he yltävät ja sitä suurempi yrityksesi arvo on asiakkaiden silmissä. Kun työntekijäsi voivat luottaa hyvin toimiviin järjestelmiin, missä tahansa ovatkin ja milloin tahansa työtehtävänsä tekevätkään, he voivat keskittyä ainoastaan lisäarvoa luovaan toimintaan.

Saavuta tuloksia nopeammin

Kaikkien järjestelmien luominen yrityksessä paikallisesti tuo mukanaan monia haittoja. Huomattavin haitta on järjestelmien käyttöönottoprosesseihin käytetty aika, sillä asioiden tekeminen ensimmäistä kertaa edellyttää pitkää tiedonhankintaprosessia. Tuloslaskelmassa näkyvä osa ovat ratkaisun valmistelemiseen, määrittämiseen ja käyttöönottoon liittyvät kulut, vaikka ratkaisu ei välttämättä ole edes tarpeellinen enää seuraavana vuonna. Yrityksen tiloissa sijaitsevat palvelimet voivat paperilla vaikuttaa edullisemmilta, jos ei oteta huomioon ajan rahallista arvoa, aiheutunutta sähkönkulutusta ja asiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden kehittelyyn käytettyä aikaa.

Kohti vihreämpää maailmaa

Energian hinnat ovat ennätyslukemissa, mutta tehokkaasti toimiva datakeskus voi helpottaa tilannetta ja tarjota vakautta myrskyisinä aikoina. Tehokkaan laitteiston käytön lisäksi datakeskukset vähentävät energiankulutusta sekä järjestelmien ylläpitämiseen ja ohjelmistojen päivittämiseen tarvittavaa vaivannäköä. Niiden käyttö kasvattaa luotettavuutta ja turvallisuutta, ja pienentynyt resurssien käyttö auttaa myös ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Microsoftin teettämässä tutkimuksessa selvisi, että pilvidatakeskukset ovat perinteisiin palvelinhuoneratkaisuihin verrattuna jopa 93 % energiatehokkaampia. Microsoftin oman pilviympäristön hiilijalanjälki on jopa 98 % pienempi kuin perinteisillä datakeskuksilla.

Yhdistämällä Microsoftin palvelut perussovelluksille ja Primend Cloudin yrityksen omille liiketoimintakriittisille sovelluksille yritys voi saavuttaa paremman tehokkuuden korkeammalla suorituskyky- ja turvallisuustasolla käyttäen vähemmän resursseja.

Nopeampi kasvu joustavammin

IT-järjestelmien pitäminen pilvessä mahdollistaa suurten datamäärien käyttämisen, pienentää omistamisesta koituvia kokonaiskuluja ja tekee järjestelmistä joustavampia liiketoiminnan muutoksiin. Lisäksi suuren palvelinmäärän yhdistäminen yhdeksi datakeskuskokonaisuudeksi pienentää palvelinkohtaisia ympäristövaikutuksia verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki palvelimet sijaitsisivat toimistoissa.

Primendin Managed Cloud -palvelun kuvaus

Internet on tuonut tiedon meidän kaikkien saataville. Ihmiset ovat tottuneet käyttämään IT-järjestelmiä, jotka ovat saatavilla vuorokauden ympäri ja joissa on nopeat reaktioajat. Käyttäjät odottavat IT-järjestelmien jatkuvaa käytettävyyttä ja vertailevat järjestelmien nopeuksia julkisilla kuluttajapalveluilla, kuten Google ja Facebook. Jokainen käyttökatko ärsyttää asiakkaita ja luo uhan liiketoiminnan jatkuvuudelle. Laajan käytettävyyden takaavien palveluiden tarjoaminen omasta paikallisesta infrastruktuurista ei ole kustannustehokasta, eikä useimmilla yrityksillä ole käytössään siihen tarvittavaa datakeskusta.

Primend investoi jatkuvasti laitteistoihin, osaamiseen ja työprosesseihin, mikä takaa laajan käytettävyyden, vikasietoisuuden ja nopeat reaktioajat minkä tahansa palvelun keskeytymisen kohdalla.

Tietojen käytettävyystaso on 99,99 %. 

Primendin asiantuntijat ovat koulutettuja ja kokeneita. Asiakaskuntaamme kuuluu sekä pien- että suuryrityksiä. Kaikki asiakkaamme hyötyvät kyvystämme luoda tehokkaita ja skaalattavia järjestelmiä, joilla on korkea käytettävyystaso.

Managed Cloud -palvelun pääkomponentit

•    Virtuaalikoneiden ja sovellusten säilytys korkean käytettävyystason infrastruktuurissa
•    Varmuuskopiot ja palautus kaatumisen jälkeen
•    Järjestelmän valvonta, hälytykset ja raportointi
•    DNS, turvallisuus ja vaatimustenmukaisuuden hallinta
•    Erikoistunut tietokantahallinta: MySQL, MS SQL
•    Henkilöstön tuottavuuspalvelut (Exchange, Teams, SharePoint)
•    Joustavat lisensointivaatimukset (Microsoft SPLA -lisensointi)

Primend Cloud -palvelun tuomat edut

•    Virtuaalipalvelin ja/tai sovellusten käyttöönotto minuuteissa
•    Konesalissa on muistilaitteita, jotka takaavat nopeat luku- ja kirjoitusnopeudet
•    Laajennettava HP SimpliVity -teknologia tekee virtuaalikoneiden palauttamisesta erittäin nopeaa 
•    Microsoft-lisenssien (SPLA) joustava kuukausipohjainen maksu
•    Siirtyminen nykyisestä ympäristöstä Primend Cloud -ympäristöön on maksutonta

Primendin kokemuksen ja osaamisen ansiosta olemme varmoja, että on taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta järkevää vuokrata palvelimia tai ostaa palveluita palveluntarjoajalta fyysisten palvelinten ostamisen tai vuokraamisen sijaan. Primendin asiantuntija auttaa sinua tarvittaessa arvioimaan, kuinka monta virtuaalipalvelinta, lisenssiä jne. tarvitset palveluidesi suorittamiseen halutulla reagoimistasolla. Näin ollen asiakkaamme maksavat vain resursseista, joita he todella tarvitsevat, eikä heidän tarvitse ostaa tai vuokrata laitteistoa lainkaan.

Virtuaalipalvelimet otetaan käyttöön laajennettavassa klusterissa, jotta vältytään fyysisten häiriöiden aiheuttamat käyttökatkot. Palvelinfarmin levytila hajautetaan fyysisesti korkean varmuustason takaamiseksi. Levytila on yhdistetty loogisesti niin, että jokainen tietojen kirjoitus tehdään automaattisesti kahteen erilliseen tallennussolmuun kerralla. Jokaisessa tallennussolmussa on Flash- ja SSD-levyt, jotka takaavat pienen luku- ja kirjoituslatenssin, ja SDS-levyt tilan vuoksi. Tiedot jaetaan automaattisesti levytyyppien välille sen perusteella, kuinka usein tietoja käytetään. Kaikki datakeskuksen klusterin komponentit (kytkimet, reitittimet, uplinkit) otetaan käyttöön vähintään kaksinkertaisessa konfiguraatiossa, jotta vältetään minkä tahansa laitteistokomponentin häiriön aiheuttamat käyttökatkot. 

Kaikki virtuaalipalvelimet voidaan varmuuskopioida asiakkaan valitsemaan pilvipalveluun (Azure, Amazon, paikallinen klusteri jne.). Tarjoamme myös varmuuskopiointia kahteen erilliseen fyysiseen sijaintiin.
 

Pyydä tarjous