Käytämme kolmannen osapuolen palveluiden evästeitä markkinointiin ja tarjotaksemme sinulle paremman käyttökokemuksen. Lue kuinka käytämme evästeitä ja kuinka voit hallita niitä napsauttamalla "Tietosuojakäytäntö".

Liiketoiminta-analytiikka

Liiketoimintatiedon hallinta

Päätösten tekeminen on vaikeaa. Se on sitäkin vaikeampaa, kun organisaatio kasvaa, ja jokainen päätös vaikuttaa entistä useampiin ihmisiin. Tietoon perustuvien päätösten tekemiseen liittyy monenlaisia haasteita:

  • miten saada päätöksentekoon tarvittavia tietoja
  • miten saada tiedot oikeaan aikaan, jotta päätökset ovat tehokkaita
  • miten esittää tiedot, jotta päätökset olisivat intuitiivisia
  • miten löytää tiedot, jotka korreloivat tulosten kanssa
  • miten tehdä kerralla oikeat päätökset.

Liiketoimintatiedon hallintaratkaisu tarjoaa tietoja yrityksen aiemmista ja nykyisistä tuloksista, joiden perusteella voit tehdä harkittuja päätöksiä.

Tietojen hankkiminen päätöksentekoa varten. Kirjanpitotiedot ovat yleensä helposti saatavissa, mutta ne liittyvät menneisiin tuloksiin eivätkä tämänhetkiseen suoriutumiseen. ERP-sovellukset eivät tue tietojen joustavaa muotoilua eivätkä tietojen integroimista ulkoisiin tietokantoihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tiedot saadaan päätöksenteon tueksi, sitä parempi.

Yritykset keräävät tietoja jokaisessa vaiheessa prosessejaan, ja useimmissa laitteissa on jonkinlainen ”äly”. Varsinainen haaste on saada tiedot käsiin vaarantamatta turvallisuutta ja laitteen takuuta. Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien tarvitsemien tietojen kerääminen vaatii yhteistyötä useiden kumppanien välillä.

Yksinkertaiset raportointiratkaisut voi toteuttaa Power BI:ssä, mutta useiden tietokantojen integrointi ja tietojen tuontiproseduurit edellyttävät yleensä Azure Synapse -tietovaraston käyttöönottoa.

Tietojen oikea-aikainen hankkiminen päätöksentekoa varten. Jokaisella yrityksellä on omat tapansa arvioida suoriutumistaan esimerkiksi tuloslaskelmien tai muiden raporttien avulla. Liiketoimintatiedon hallinta tarjoaa joustavan tietojen syöttämisen, jonka voi myös automatisoida, jolloin liiketoimintaprosessit ovat nähtävillä jo niiden tapahtuessa. Primendin asiantuntijat voivat automatisoida Power BI:n ja Azure Synapsen tietovaraston proseduurit tietojen tuomista ja raporttien laatimista varten.

Tietojen järjestäminen raportointia varten. Jokainen tietokanta säilyttää tiedot tietyssä muodossa riippuen sen rakenteesta. Työtietokantoja ja niiden tietorakenteita optimoidaan niin, että ne esittävät tiedot tietueina. Raportointitietokannat on optimoitava niin, että niissä on tietorakenteita, jotka mahdollistavat miljoonien tietueiden samanaikaisen ja vaivattoman suodattamisen. Suodatusnopeuden kasvattamiseksi muotoilu ja rakenne on muunnettava mahdollisimman pieneen taulukkomäärään. Usein se edellyttää myös lisäkenttien laskemista, mikä tehdään työtietokannoissa sovelluksen sisällä. Laskeminen samaan aikaan suodattimien käytön tai tietojen käyttäjälle esittämisen kanssa hidastaisi Power BI:n raportin luomista liikaa.

Tietojen esittäminen päätöksentekoa varten

Raportointiohjelmat ovat aina kuuluneet huippujohtajien työvälineisiin. Huippujohtajat käyttävät raportointiohjelmistoja suhteiden löytämiseen työntekijöiden suoritusten ja yrityksen tulosten välillä, trendien selvittämiseen ja esittelemiseen sekä liiketoimintastrategioista puhumiseen.

Nykyiset parhaat käytännöt suosittelevat, että tulosraportit esitellään suoraan etulinjan työntekijöille, jotta he voivat itse arvioida omaa suoriutumistaan. Merkityksellisten raporttien esittäminen etulinjan työntekijöille ei voi olla manuaalinen proseduuri, sillä manuaaliset raportit eivät voi olla aina ajan tasalla.

Power BI -palvelu mahdollistaa raporttien päivittämisen automaattisesti sekä tietojen lukemisen suoraan työtietokannoista. Näin ollen työntekijöille ilmoitetut tiedot suorituksista ja tuloksista ovat aina johdonmukaisia ja ajantasaisia.

Tulosjohtaminen

Tietojen syöttäminen manuaalisesti tai niiden tarkistaminen manuaalisesti on aina hidasta, ja alttius virheille on suuri.

Power BI:n integroiminen muiden Power Platform -työkalujen, kuten Power Automaten ja Power Appsin, kanssa mahdollistaa automaattisempien proseduurien käyttämisen tulosraportoinnissa. Voimme myös määrittää raportin tuloksiin perustuvia automaattisia raja-arvoja, jolloin yli- ja alisuoriutuminen tulee heti tietoosi.

Suorituskykymittaristo

Yritykset, joissa tulosjohtaminen on delegoitu työntekijöille, saavuttavat yleensä parempia tuloksia. Siksi johtajat haluavat usein antaa työntekijöille pääsyn tulosten laatua heijasteleviin tuoreisiin tietoihin ja tunnuslukuihin. Power BI -raportointi antaa mahdollisuuden nähdä työntekijöiden tuloksia heijastelevat tunnusluvut ja indikaattorit, mikä puolestaan mahdollistaa nopeat toimet parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Tavoitteet ja avaintulokset

Johtajat voivat määrittää Power BI -palvelussa OKR-tavoitteet ja sitoa nämä indikaattorit Power BI -raporttien mittareihin. Näin saadaan jatkuva näkymä siitä, kuinka pitkällä yritys on matkallaan kohti parhaita tuloksia.

ABC-luokitus

Haluatko tietää, millä tuotteilla ja palveluilla ansaitset rahaa ja millä menetät rahaa? ABC-luokituksen avulla voit valita keskeisimmän arvon osoittavan parametrin ja järjestää kaikki tuotteet ja palvelut tämän parametrin perusteella. A-tuotteet ovat arvokkaimpia, ja C-tuotteet kannattaa ehkä poistaa tuotevalikoimasta kokonaan. ABC-luokitus muistuttaa 80/20-sääntöä: 20 % asiakkaista tai tuotteista ansaitsee rahaa, ja muiden 80 %:n kohdalla luultavasti menetät rahaa.
 

Pyydä tarjous